COVID-19 учурундагы кыргызстандыктардын үнү

Пандемия Кыргызстандагы ар бир адамдын жашоосуна өз таасирин тийгизди. Бул китепте ар кыл шартта коронавирус пандемиясы учурунда өз башынан өткөргөндөрдү айтып бергендердин тажрыйбалары, баяндары топтолду.